Ifjúsági Kurzus

Amit kínálunk:

Itt a 10-14 éves gyerekek a látvány utáni rajzolás és festés alapjait, a különböző rajzeszközök és technikák lehetőségeit, továbbá perspektivákat, ábrázolás átalakítást és illusztrációs feladatokat ismernek meg. A növendékek először megtanulják meglátni és fokról-fokra pontosabban visszaadni az őket körülvevő valóság igazi formáit, színeit, térviszonyait.

Természet utáni ábrázolás, szerkezetépítés, tanulmányrajzok készítése játékos módon 10 éves kortól ajánlott. Az érzéki kapcsolat egy felnövekvő gyerek számára, épp oly fontos, mint az információk, a valóság megismerése. A cél nem csupán a gyerekek esztétikai látásmódjának fejlesztése, hanem önmaguk építése, a sík és tér ábrázolás eszközeivel, tájékozottság megszerzése a vizuális nyelvezetben.

A cél:

A cél, hogy tanulmányai során mindenki rátaláljon saját, egyéni látásmódjára, amelyet a rajz, a kompozíció szabályrendszerének ismeretében tovább tud fejleszteni. Foglalkozásaink alatt művészettöréneti kalandozásokat teszünk rajzzal, festéssel, amelynek korok, stílusok élményszerű megismerését és feldolgozását nyújtják az alkotási folyamaton keresztül.

Felvételi:

Igény szerint felkészítjük gyermekét művészeti középiskolák felvételi vizsgáira.

A tanfolyam programja:

  • kiscsoportos foglalkozás
  • szabadkézi rajzszénnel, grafitceruzával
  • festés akvarellel, pasztellkrétával
  • tanulmányrajz élő modell után
  • kreatív gyakorlatok
  • egyes művészeti szakmák bemutatása a művészettörténet tükrében.

Órarend

Szerda: 14-17 óráig
Csütörtök: 14-17 óráig
Péntek: 14-17 óráig

  • 01 January, 2024
  • 2600 Vác Dr. Csányi László Krt. 26. I.em. 3.

Garay Stúdió

20 éve inspiráljuk és tanítjuk gyermekeket, felnőtteket a képzőművészet világában.